OK-Kunst : Blangstedgårds Allé 93 - 5220 Odense SØ - 66 12 10 65
ok-kunst@post.opasia.dk
Masker. Maleri. Kostumer. Tekstil.
OK-KUNST's afklaringsmetode. OK-KUNST's afklaringsmetode
Ressource-profil OK-KUNST's afklaringsmetode. Medarbejdere

 

OK-KUNST's afklaringsmetode

Vi griber dette arbejde an ud fra et helheds-menneskesyn. Vi anskuer det enkelte menneske som helt og individuelt, indeholdende både ressourcer og barrierer. I det enkelte menneske er alting relateret til hinanden. Alt i hvert individ hænger nøje sammen, i en helhed, som er under indflydelse af forskellige faktorer, som hver enkelt brik, der er en nødvendig del af helheden.

Den daglige vekselvirkning imellem det individuelle kreative arbejde ( - og den enkeltes bevidste arbejde med dét delområde fra ressourceprofilen, der netop er i fokus, - hvor den enkelte i sin fordybelsesproces, stiller sig selv de dybe afklaringsspørgsmål) - og de daglig møder, hvor disse temaer bliver gennemdrøftet på tomandshånd, - her finder proces- eller udviklingsarbejdet med den enkeltes afklaring sted.

Som resultat skaber vi i fællesskab en fyldestgørende ressourceprofil, som det enkelte menneske med sikkerhed kan stå inde for, og som kan bruges i det følgende samarbejde, når personen skal videre ud i samfundet. Vi udarbejder oftest hele ressourceprofiler, men kan også udføre de dele, som den pågældende socialrådgiver ønsker belyst i det pågældende tilfælde.

Essentielt er det, at vi arbejder tillidsfuldt, i tæt proces med den pågældende person, der på denne måde kommer til at opleve stor naturlig ansvarlighed og medbestemmelse for, hvordan profilen bliver udformet. Engagementet og viljen til at tage ansvar for udviklingen af ens eget liv, ligger via denne metode implicit som en naturlig del, i hænderne på den enkelte person selv.

 
 
 
[ Ressource-profil ] [ OK-KUNST's afklaringsmetode ] [ Medarbejdere ]