OK-Kunst : Blangstedgårds Allé 93 - 5220 Odense SØ - 66 12 10 65
ok-kunst@post.opasia.dk
Black Box. Proces. Running man. Fernicering. Unikistan.
Resultater. Resultater Målgrupper Resultater.

 

Deltagere på OK-KUNST ( målgrupper ).

Ud fra de kategorier, man bruger i det kommunale system, så kan vi rumme alle målgrupper.

Netop dette mix imellem såkaldt velfungerende og mere belastede eller sarte og følsomme personer har vi yderst positive resultater med.

Det er ikke kun de svagest stillede, der nyder godt af denne blanding. De såkaldt "velfungerende mennesker", med stærkt selvværd og mange afklarede ressourcer kan i høj grad udvikle sig og lære meget af at omgås personer, som har brug for omsorg og støtte på forskellig vis.

Vi ser ofte eksempler på at det kan være særdeles frugtbart, at lære at se andre menneskelige sider og styrker, end dem man normalt bliver udsat for - ofte med uforudsigelige, positive konsekvenser på medmenneskeligt plan.

At lære: at fungere socialt, at fungere i et fællesskab, at udvikle sin ansvarsfølelse og sit medansvar i større sammenhænge, er noget af det, man får med når man er hos os.

At turde åbne op for at fungere socialt på denne måde, kan for mennesker med forskellige former for psykiske problemstillinger, være en stor udfordring, der rummer mulighed for en potentiel udvikling som positiv konsekvens.

 

 
 
[ Har DU lyst til at komme ?] [ Resultater ] [ Målgrupper ] [ Priser ]