OK-Kunst : Blangstedgårds Allé 93 - 5220 Odense SØ - 66 12 10 65
ok-kunst@post.opasia.dk
Masker. Maleri. Kostumer. Tekstil.
Ressource-profil OK-KUNST's afklaringsmetode. Medarbejdere

 

Hvem er ansat på OK-KUNST ?

Helga, Karen og Lill
   

Karen Nielsen er daglig, administrativ leder, og hun har siden 1995 arbejdet med aktiveringsprojekter i samarbejde med Odense Kommune. Først som daglig leder af Kunstnerværkstederne 1995 - 1998. Og fra 1997 daglig leder for OK-KUNST, for koordinationen imellem forskellige kommunale instanser og samarbejdspartnere, samt det administrative og pædagogiske indhold.

Karen underviser efter behov indenfor forskellige temaer og teknikker, og fungerer i det daglige som vejleder for deltagerne i projektet.

Hun er uddannet indenfor kunst og tekstil, som folkeskolelærer og special- og lægepædagog, og har mange års erfaring som underviser og formidler inden for kunst- og projektområdet. Karen var initiativtager, der startede OK-KUNST i 1997, og har været og er stadig med igennem hele den omstillings- og udviklingsproces, som OK-KUNST i årenes løb til stadighed har gennemgået.

   

Lill Eriksson står for den daglige / administrative side af institutionens drift. Desuden er Lill nøglepersonen, der i nært samarbejde med de enkelte i projektet udarbejder ressourceprofiler. Lill har de daglige opfølgende og afklarende samtaler med folk. Hun står sammen med Karen Nielsen for den skriftlige del af det afklarende arbejde med ressourceprofilernes udformning og indhold.

Lill underviser og er inspirator i forskellige temaer, som f.eks. sundhed, ernæring og kropsterapi.

Lill er uddannet som økonom, socialrådgiver, kropsterapeut og zoneterapeut. Hun har mange års erhvervserfaring, dels som leder inden for økonomistyring, dels indenfor socialpsykiatri, spiseforstyrrelser, handicahjælp og derudover som selvstændig erhvervsdrivende med kropsterapeutisk arbejde.

   

Helga Benediktsdottir, er den kunstneriske underviser på OK-KUNST. Hun underviser og støtter både individuelt og i gruppe. Undervisningen tilrettelægges fx i forhold til forskellige temaer og teknikker, alt efter behov. Helga står desuden for området sund kost og ernæring på det praktiske plan.

Helga er uddannet i Island som kunstmaler og billedkunstunderviser fra Kunst- og Håndværkerskolen, og har erhvervserfaring som teknisk tegner, layout og reklametegner. Helga er videreuddannet på Det Fynske Kunstakademi i Odense, med maleri som speciale.

Helga har undervist i tegning og maling i mange år og har genopbygget Billedfabrikken i Odense. Hun er selv ivrigt udøvende kunstner og har i mange år siddet i bestyrelsen for de Fynske Billedkunstnerværksteder.

 

Andet: Derudover vil vi løbende indbyde forskellige gæstelærere, alt efter behov og interesse.

   
 
 
[ Ressource-profil ] [ OK-KUNST's afklaringsmetode ] [ Medarbejdere ]