OK-Kunst : Blangstedgårds Allé 93 - 5220 Odense SØ - 66 12 10 65
ok-kunst@post.opasia.dk
Black Box. Proces. Running man. Fernicering. Unikistan.
Resultater Målgrupper. Målgrupper Resultater.

 

Hvem benytter sig af muligheden for at arbejde sammen med os ?

Vi er åbne over for alle, hvis man kan gå ind for vores få og enkle betingelser: at man er positivt indstillet, at man kommer af egen fri vilje, med lysten til at arbejde i en kreativ proces.

Vi er særligt kendt for at kunne rumme plads til folk, der er følsomme, sårbare eller folk med et mindre selvværd eller andre sager i rygsækken. Vi har samtidigt folk, der bruger stedet, med det formål at opkvalificere sig til at komme ind på en videregående kunstnerisk uddannelse, - eller at starte som iværksætter.

 

Hvad kan man få ud af at være hos os ?

Det er individuelt, hvad man opnår ved at være tilknyttet stedet.
De fleste bliver afklaret, mange bliver styrket efter en fokusering på egne ressourcer, styrkesider og potentialer. Vejen frem - og en realistisk handleplan med forskellige rimelige mål undervejs vil vi i fællesskab have fundet frem til via denne kreative afklaringsmetode.

De fleste får udvidet deres netværk, finder nye venner og får styrket deres selvtillid og sociale omgangskreds. Nogle vil finde helt nye veje at gå, og få det bedre med sig selv f.eks. på det psykiske plan.

 
 
[ Har DU lyst til at komme ?] [ Resultater ] [ Målgrupper ] [ Priser ]