OK-Kunst : Blangstedgårds Allé 93 - 5220 Odense SØ - 66 12 10 65
ok-kunst@post.opasia.dk
Tegning. Mosaik. Træ. Maleri. Skulptur.
Hvad er OK-Kunst?
Hvad kan man lave? Hvad kan man lave? Hvem kan komme og arbejde? Hvem kan komme og arbejde?

 

HVAD ER OK-KUNST ?

Den selvejende institution OK-KUNST er et værkstedsatelier, hvor man kan arbejde skabende inden for en række kunstneriske og kreative områder: maleri, tegning, grafik, computer, skulptur, installation, tekstile teknikker og diverse blandformer.

Først og fremmest er det den enkeltes egen lyst, begejstring og engagement, der er kilden til det kunstneriske arbejde. Stedet og arbejdsmiljøet appellerer til, at man kan udfolde og udvikle sig kunstnerisk - og dermed samtidigt udvikle og afklare sig menneskeligt.

Her er altid et arbejdsteam på mindst to personer med forskellige uddannelser og erfaringsmæssig baggrund. Disse personer fungerer som vejledere, hvis der er brug for støtte og hjælp på forskelligt plan. Desuden er der tilknyttet to professionelle kunstnere, der begge efter behov har deres faste gang hos os.

 

 
 
[ Hvad er OK-Kunst ] [ Hvad kan man lave? ] [ Hvem kan komme og arbejde? ]